TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG KHÓA HỌC SÁO TRÚC TRỰC TUYẾN

CHIA SẺ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHẠC LÝ

Với mục đích "Nâng cao tiếng sáo Việt" cũng như nắm bắt được tâm lý của các bạn đam mê sáo trúc, Học viện sáo trúc Việt Nam mang đến những khóa học bổ ích và thực tiễn để giúp các bạn nuôi dưỡng và phát triển niềm đam mê nghệ thuật...